§1 Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu twojarozrywka.pl dostępnego pod adresem http://twojarozrywka.pl/?page_id=36
2. Skorzystanie z oferty sklepu twojarozrywka.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa. 
4. Żadna z funkcjonalności sklepu twojarozrywka.pl nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem
5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 

  • 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu twojarozrywka.pl
  • 2. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem:
    twojarozrywka.pl umożliwiający nabywanie voucherów oraz kodów do gier.
  • 3. Sprzedawcą jest – „Felix” NIP:7551876654
  • email:[email protected] tel: 799 993 652 (rekomendujemy kontakt mailowy)
  • 4. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca
  • 5. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script. 

§2 Dokonywanie zakupów
1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest bez rejestracji. 
2. Do zakupu wystarczy tylko adres email.
3. Aby dokonać zakupów należy wybrać opcję „Kup teraz” 
4. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 
5. Wysyłka zakupionego produktu następuje w ciągu 2 minut po zaksiegowaniu wpłaty na adres email podany na karcie zakupu

§3 Zwrot produktów
Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy

§4 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora. 

2. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych „TWOJAROZRYWKA.PL email:[email protected] Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis. 
3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. 

§5 Kwestia dotycząca sprzedawanych kont
1. Kupujesz usługę polegającą na stworzeniu i przygotowaniu konta do prawidłowego działania. Z zakupionej usługi należy korzystać zgodnie z regulaminem serwisów którego dotyczy konto. 
2. Tak stworzone konto może działac w przypadku oferty na 30 dni minimum 27 dni, a w przypadku 60 dni (minimum 58 dni). Jeżeli konto działa krócej kupujący może zgłosić reklamację.
3. Usługa stworzenia konta ma zapewnić dostęp na minimalny okres (punkt 5.2), więc w przypadku krótszego okresu działania wysyłamy nowe konto tak by wypełnic minimalny okres okreslony w (punkt 5.2) i nie robimy zwrotów pieniędzy.

§6 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, a także zakupionych produktów powinny być zgłoszone pisemnie na adres operatora. 
2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych. 
3. Operator może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu. Następne zalogowanie się do sklepu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptację.

BACK TO TOP
Have no product in the cart!
0